Menadžerski sefovi

Proizvodi Sefovi Menadžerski sefovi

MT 12

Brava: MAUER

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Najmanji sef iz porodice menadžerskih sefova. U sefu se koristi mehanička brava MAUER sa zaključavanjem u 4 tačke koje izlaze u 3 smera. Kod menadžerskih sefova se velika pažnja usmerila na estetiku tako da su ovi sefovi izuzetno zanimljivi za situacije gde je bitan i dizajn a ne samo sigurnost. Sef se po potrebi može ušrafiti u pod.

Cena: 390 EUR
(din protivvrednost) + pdv

460 300 350 360 260 220 1 45 21

M 14 D

Brava: MAUER + SAFETRONICS®

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Model 14 D je model sa izrazito lepim dizajnom. U sefu se koristi potpuno automatizivana brava koja sama vrši i otključavanje i zaključavanje sefa (nema nikakvih ručica). U unutrašnjosti sefa se nalazi polica na sredini koja se može izvaditi po potrebi i posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu sefa. Sef koji poseduje i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje sefa se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Sef se može ankerisati za pod.

Cena: 950 EUR
(din protivvrednost) + pdv

660 380 480 550 340 335 1 74 63

M 14 P

Brava: MAUER + SAFETRONICS®

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Model 14 P je model sa izrazito lepim dizajnom. U sefu se korsiti potpuno automatizivana brava koja sama vrši i otključavanje i zaključavanje sefa (nema nikakvih ručica). Unutrašnjost sefa je podeljena u 6 pregrada različitih veličina i kao takva omogućava lako odlaganje različitih dragocenosti, dokumenata i registratora. Sef koji poseduje i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje sefa se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Sef se može ankerisati za pod.

Cena: 950 EUR
(din protivvrednost) + pdv

660 380 480 550 340 335 1 74 63

M 14-5

Brava: MAUER + SAFETRONICS®

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Model 14-5 je model sa izrazito lepim dizajnom. U sefu se korsiti potpuno automatizivana brava koja sama vrši i otključavanje i zaključavanje sefa (nema nikakvih ručica). U unutrašnjosti sefa se nalazi polica podesiva po visini, koja se može izvaditi po potrebi i posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu sefa. Sef koji poseduje i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje sefa se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Sef se može ankerisati za pod.

Cena: 850 EUR
(din protivvrednost) + pdv

660 380 480 550 340 335 1 74 63

M 16 D

Brava: MAUER + SAFETRONICS®

Boja: ANTRACIT

Karakteristike: Model 16 D je najveći model iz porodice menadžerskih sefova sa izrazito lepim dizajnom. U sefu se korsiti potpuno automatizivana brava koja sama vrši i otključavanje i zaključavanje sefa (nema nikakvih ručica). U unutrašnjosti sefa se nalazi polica na sredini koja se može izvaditi po potrebi i posebno zaključavajuća kasica u gornjem delu sefa. Sef koji poseduje i elektronsku i mehaničku bravu. Za redovno otvaranje sefa se koristi elektronska brava. Mehanička brava je u funkciji MASTER ključa. Sef se može ankerisati za pod.

Cena: 1250 EUR
(din protivvrednost) + pdv

900 600 500 680 480 310 3 120 101